Detský vozík - cenník a podmienky zapožičania

1 deň             7,- €
2 dni            12,- €
3 dni            15,- €

Ak sa po odskúšaní rozhodnete vozík zakúpiť, peniaze za požičovné vám vrátime späť.

Podmienky požičania:
  • trvalé bydlisko v SR
  • predloženie občianskeho preukazu
  • zloženie zálohy 100,- € (v prípade poškodenia vozíka bude záloha krátená o sumu potrebnú na odstránenie poruchy)
  • v prípade nedodržania dohodnutého termínu vrátenia bude každý omeškaný deň účtovaný v sadzbe 7,- €
  • vozík treba vrátiť v čistom stave. V opačnom prípade bude účtovaný poplatok 8,- €.